Καζίνο στη Βουλγαρία


Το καζίνο Viva! Casino Sofia βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η Σόφια είναι η πρωτεύουσα την Βουλγαρία καθώς και η μεγαλύτερη πόλη της. Είναι στη δυτική Βουλγαρία κοντά στο όρος Βίτοσα και αποτελεί το διοικητικό, συγκοινωνιακό και βιομηχανικό κέντρο της Βουλγαρίας. Καζίνο στη Σόφια (Viva Casino Sofia)